Podziękowanie Drukuj
 W związku z reorganizacją Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD zlikwidowano Biura Zamiejscowe w Ciechanowie i Ostrołęce. W związku z tym dziękuję wszystkim władzom Rodzinnych Ogrodów Działkowych z rejonu Ostrołęki, w szczególności prezesom, za wspaniałą  współpracę na rzecz PolskiegoZwiązku Działkowców. Dziękuję również pracownikom OZM PZD w Warszawie za udzielaną mnie pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z moją działalnością.

Jan Nowociński - były kierownik Biura Zamiejscowego w Ostrołęce