Bezdomni na działkach Drukuj

 

alt

W nocy policzono bezdomnych w całej Polsce - 09.02.2017

 
Na terenie całego kraju w nocy z 8 na 9 lutego bt. liczono bezdomnych. Strażnicy miejscy, policjanci oraz pracownicy socjalni sprawdzali miejsca, w których zazwyczaj przebywają takie osoby. Akcję zorganizowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W akcję włączył się także PZD wysyłając apele do Zarządów ROD i OZ. Dzięki temu w akcję zaangażowało się wiele Zarządów ROD, które pomogły służbom gminnym w sprawdzaniu ogrodów działkowych.
MRPiPS przeprowadza liczenie bezdomnych co dwa lata. Akcja odbywa się we wszystkich województwach w tę samą zimową noc. Poprzednie miało miejsce w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Stwierdzono, że w momencie badania było 36,1 tys. bezdomnych, w tym ok. 25,6 tys. przebywało w placówkach instytucjonalnych, a ok. 10,5 tys. – poza nimi. Policzeni zostali także bezdomni przebywający w schroniskach, szpitalach, domach pomocy społecznej, aresztach i więzieniach, zakładach opiekuńczo-leczniczych – informacje o nich będą zbierać pracownicy tych placówek, którzy potem odeślą wypełnione ankiety do MOPS. W akcji liczenia osób bezdomnych wzięli udział m.in. policjanci, strażnicy miejscy i gminni, pracownicy socjalni i wolontariusze. Sprawdzili m.in. noclegownie, schroniska, szpitale, areszty, a także dworce, ogrody działkowe i altany.
Wyniki liczenia nie sa jeszcze znane.
 
Źródło: IAR/AH
 
 
Narada przedstawicieli ROD z rejonu Ostrołęki 26.01.2017 Drukuj
joomplu:231426.01.2017 r w świetlicy ROD "Czeczotka" w Ostrołęce odbyła się narada szkoleniowa z udziałem prezesów, przewodniczących Komisji Rewizyjnych, skarbników i księgowych ROD z rejonu Ostrołęki. Naradzie przewodniczył przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu Mazowieckiego Pan Zbigniew Parys.

Na wstępie zapoznał zebranych z sytuacją w PZD ze szczególnym uwzględnieniem Okręgowego ZarząduMazowieckiego.Odniósł się również do materiałów szkalujących PZD emitowanych w TVP1 i Gazecie Wyborczej - opartych na kłamstwach i pomówieniach. 


joomplu:2312W drugiej części narady prezesi ROD omówili sprawy związane z zebraniami sprawozdawczymi a następnie specjalista  d/s inwestycji OZM PZD
pani Agnieszka Pieskow - Makowska przedstawiła cały proces prowadzenia inwestycji w ROD od zaplanowania  do rozliczenia. 

Grupa finansowo - księgowa i przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD została przeszkolona przez główną księgowa OZM PZD panią Monikę Wójcik i panią Monikę Jedlińską. Pan Zbigniew Parys wyjaśnił rolę i zadania jakie stoją przed Komisjami Rewizyjnymi Ogrodów. W naradzie uczestniczyło 35 osób. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że narada była bardzo potrzebna. Wyjaśniła wiele problemów i wątpliwości.
 
Redaktor Anita Gargas łamie zasady etyki dziennikarskiej Drukuj

 

altPo zapoznaniu się z treścią ,,Magazynu śledczego Anity Gargas’’ opublikowanych w dniach  5 października i 23 listopada 2016 roku,  wyrażam głęboki protest wobec takiego traktowania Polskiego Związku Działkowców przez dziennikarzy telewizji publicznej, czy, jak obecnie ją się nazywa, narodowej.
Sposób przygotowania i publikacji w TVP 1 materiałów zawartych w ,,Magazynie śledczym Anity Gargas’’ w których szkaluje się Polski Związek Działkowców i buduje się wokół niego negatywne opinie społeczne rażąco narusza bowiem  nie tylko ogólne standardy etyczne pracy dziennikarskiej, zawarte w kodeksach etycznych przyjętych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP czy Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ale także zasady etyki dziennikarskiej zawarte w dokumencie  ,,Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A. – informacja, publicystyka, reportaż, dokument, edukacja’’, który obowiązuje wszystkich dziennikarzy oraz twórców materiałów zewnętrznych emitowanych przez TVP.
W szczególności w rozdz. I pkt. 4 podkreśla się, że ,,Powinnością i nieodłącznym elementem pracy dziennikarza jest przedstawianie zróżnicowanych poglądów i opinii, szczególnie w sprawach kontrowersyjnych, budzących społeczne emocje’’ czego pani A. Gargas nie była łaskawa w sposób obiektywny i zawodowy zrealizować. Podobnie zresztą, jak w przypadku dochowania wierności zapisom rozdz. II Informacje i opinie, pkt.  3, który stanowi ,,W sytuacjach konfliktowych dziennikarz obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, by dotrzeć do źródeł informacji wszystkich stron sporu. Jeśli jest to niemożliwe informuje, że są to dane częściowe’’.
W tej sytuacji, moim zdaniem, jako długoletniego dziennikarza i działkowca, uzasadnionym jest przekonanie o stronniczym manipulowaniu opublikowanymi informacjami ze świadomym zamysłem szkodzenia wizerunkowi PZD. Takie działania dziennikarzy objętych działaniem rygorów etycznych obowiązujących dziennikarzy TVP wymagają od organów PZD wystąpienia na drogę sądową oraz skierowania do zarządu PVP uzasadnionego żądania odsunięcia pani red. Anity Gargas od przygotowywania i prowadzenia magazynu w dotychczasowej formule.
 
Antoni Kustusz
ROD ,,Bemowo’’ w Ostrołęce
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 7 z 24